Unidade docente T15-A0570-V

Departamento: Informática
Área: Linguaxes e sistemas informáticos
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1040
Dedicación docente PDI-T: 300
Dedicación docente PI: 1040
Carga docente básica de grao: 1132.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 154.0
Folgura estrutural: -343.62
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 292.925,55 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.563%
% do custo total do PDI: 0.355%
Ratio custo/docencia:2 0.63
Custo teórico:3 464.372,30 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
González Dacosta, Jacinto Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 160 2039-2040
Ibáñez Paz, Regina Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2038-2039
Pérez Cota, Manuel Catedrático/a de escola univer. Vigo 160 2028-2029
Rodríguez Damian, Amparo Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2035-2036
Rodríguez Damian, María Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2042-2043

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Castro Rascado, Enrique Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150
Díez Sánchez, Ana Isabel Profesor/a asociado/a T3 Vigo 60
González Castro, Miguel Ramón Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Rigueira Díaz, Xurxo Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V02M179V01 Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, conservación e xestión 5.0 Adicional
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 8.0 Básica
V06M092V01 Máster Universitario en Dirección de PEMES 9.0 Adicional
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 116.0 Básica
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial 140.0 Adicional
V06G270V01 Grao en Comercio 175.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito 204.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 629.0 Básica