Unidade docente T16-A0595-P

Departamento: Matemática aplicada I
Área: Matemática aplicada
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 320
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 320
Carga docente básica de grao: 206.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -100.83
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 160.920,11 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.09%
% do custo total do PDI: 0.195%
Ratio custo/docencia:2 2.17
Custo teórico:3 74.233,58 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Botana Ferreiro, Francisco Ramón Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2026-2027
Casas Mirás, José Manuel Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal 206.0 Básica