Unidade docente T16-A0595-V

Departamento: Matemática aplicada I
Área: Matemática aplicada
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1420
Dedicación docente PDI-T: 870
Dedicación docente PI: 1420
Carga docente básica de grao: 2310.54
Carga docente básica de máster: 48.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 108.5
Folgura estrutural: -1162.84
Novas prazas segundo folgura estrutural: 4
Custo anual: 698.742,63 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.08%
% do custo total do PDI: 0.847%
Ratio custo/docencia:2 0.78
Custo teórico:3 890.802,99 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Bazarra García, Noelia Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2061-2062
Cachafeiro López, María Alicia Catedrático/a de universidade Vigo 160 2024-2025
Castejón Lafuente, Alberto Elias Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2032-2033
Díaz de Bustamante, Jaime Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2025-2026
Fernández García, José Ramón Catedrático/a de universidade Vigo 160 2044-2045
Martínez Brey, Eduardo Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2025-2026
Martínez Martínez, Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2027-2028
Meniño Cotón, Carlos Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2053-2054
Vidal Vázquez, Ricardo Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Estévez Martínez, Emilio Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Fernández Fariña, Alejandro Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 90
Rodal Vila, Jaime Alberto Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Somoza López, María del Carmen Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Larrañaga Janeiro, Ana Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 0.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 0.00 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 0.00 Básica
V04M186V01 Máster Universitario en Dirección e Innovación da cadea de subministración 2.50 Adicional
V04M183V01 Máster Universitario en Industria 4.0 14.00 Adicional
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 36.00 Adicional
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 48.00 Básica
V05M135V01 Máster Universitario en Matemática Industrial 56.00 Adicional
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 104.50 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 112.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 2094.04 Básica