Unidade docente T17-A0596-O

Departamento: Matemática aplicada II
Área: Matemática aplicada ii
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 400
Dedicación docente PDI-T: 75
Dedicación docente PI: 400
Carga docente básica de grao: 550.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -278.4
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 147.645,77 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.241%
% do custo total do PDI: 0.179%
Ratio custo/docencia:2 0.74
Custo teórico:3 198.781,04 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Area Carracedo, Iván Carlos Catedrático/a de universidade Ourense 160 2041-2042
Cid Iglesias, María Begoña Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2038-2039

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
de Castro Vidal, Alberto Profesor/a asociado/a T3 Ourense 75

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 70.0 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática 231.0 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 249.5 Básica