Unidade docente T17-A0596-V

Departamento: Matemática aplicada II
Área: Matemática aplicada ii
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 2390
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 2390
Carga docente básica de grao: 1637.64
Carga docente básica de máster: 48.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 100.0
Folgura estrutural: -33.67
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 837.664,89 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.782%
% do custo total do PDI: 1.016%
Ratio custo/docencia:2 1.3
Custo teórico:3 645.007,35 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Álvarez Vázquez, Lino José Catedrático/a de universidade Vigo 160 2033-2034
Bajo Palacio, Ignacio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2035-2036
Calvo Ruibal, Natividad Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
Durany Castrillo, José Catedrático/a de universidade Vigo 160 2025-2026
Faro Rivas, Emilio Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2023-2024
Fernández Manin, Generosa Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2033-2034
García Lomba, Guillermo Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036
González Rodríguez, Ramón Catedrático/a de universidade Vigo 160 2035-2036
Liz Marzán, Eduardo Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Martín Méndez, Alberto Lucio Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2032-2033
Martínez Varela, Áurea María Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
Prieto Gómez, Cristina Magdalena Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 48.00 Básica
V05M135V01 Máster Universitario en Matemática Industrial 100.00 Adicional
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 194.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 559.64 Básica
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 884.00 Básica