Unidade docente X01-A0620-O

Departamento: Análise e intervención psicosocioeducativa
Área: Metodoloxía de ccas. do comportamento
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 0
Dedicación docente PDI-T: 330
Dedicación docente PI: 0
Carga docente básica de grao: 279.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 5.0
Folgura estrutural: -279.0
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 29.941,86 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.124%
% do custo total do PDI: 0.036%
Ratio custo/docencia:2 0.29
Custo teórico:3 102.277,38 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Domínguez Alonso, José Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Rolán González, Katia Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos 5.0 Adicional
O05G130V01 Grao en Educación Social 45.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social 234.0 Básica