Unidade docente X01-A0730-P

Departamento: Análise e intervención psicosocioeducativa
Área: Psicoloxía básica
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 320
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 320
Carga docente básica de grao: 240.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 5.0
Folgura estrutural: -34.94
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 147.833,27 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.107%
% do custo total do PDI: 0.179%
Ratio custo/docencia:2 1.67
Custo teórico:3 88.255,48 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Fariña Rivera, Francisca Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2031-2032
Pérez Fabello, María José Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2032-2033

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 0.0 Básica
P02M081V02 Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo 5.0 Adicional
P05G171V01 Grao en Fisioterapia 48.0 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 60.0 Básica
P01G010V01 Grao en Belas Artes 132.0 Básica