Unidade docente X01-A0805-O

Departamento: Análise e intervención psicosocioeducativa
Área: Teoría e historia da educación
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 520
Dedicación docente PDI-T: 1470
Dedicación docente PI: 520
Carga docente básica de grao: 1573.0
Carga docente básica de máster: 45.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 49.0
Folgura estrutural: -1114.71
Novas prazas segundo folgura estrutural: 4
Custo anual: 453.176,76 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.73%
% do custo total do PDI: 0.549%
Ratio custo/docencia:2 0.75
Custo teórico:3 602.116,84 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Carrera Fernández, María Victoria Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2049-2050
Cid Fernández, Xosé Manuel Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2026-2027
Dapia Conde, María Dolores Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2035-2036
Fernández Simo, Jesús Deibe Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2048-2049
Martínez Román, Rosana Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2059-2060

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Brea Castro, Millán Profesor/a asociado/a T3 Ourense 150
Fernández González, María Reyes Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
González Barreiro, Alicia Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 120
Nogueiras Mascareñas, Luis Miguel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Pérez Enríquez, María Esther Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Seoane Pérez, Emilia Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Blanco Pardo, Nazaret Contratado/a FPU Ourense 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia 17.5 Básica
O02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación 27.5 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social 45.0 Básica
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos 49.0 Adicional
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 105.0 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 105.0 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social 1318.0 Básica