Unidade docente X01-A0805-P

Departamento: Análise e intervención psicosocioeducativa
Área: Teoría e historia da educación
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 150
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 330.0
Carga docente básica de máster: 17.5
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 5.0
Folgura estrutural: -300.11
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 66.783,53 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.154%
% do custo total do PDI: 0.081%
Ratio custo/docencia:2 0.53
Custo teórico:3 127.021,91 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Soto Carballo, Jorge Genaro Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2036-2037

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Ferreiro González, María Isabel Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02M081V02 Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo 5.0 Adicional
P02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Pontevedra): Orientación 17.5 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 105.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 105.0 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 120.0 Básica