Unidade docente X01-A0813-O

Departamento: Análise e intervención psicosocioeducativa
Área: Traballo social e servicios sociais
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 920
Dedicación docente PDI-T: 1170
Dedicación docente PI: 920
Carga docente básica de grao: 1652.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 55.0
Folgura estrutural: -843.76
Novas prazas segundo folgura estrutural: 3
Custo anual: 387.150,81 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.747%
% do custo total do PDI: 0.469%
Ratio custo/docencia:2 0.63
Custo teórico:3 616.138,74 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Aguiar Fernández, Francisco Javier Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2046-2047
García Vázquez, Yolanda Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2036-2037
González Rodríguez, Rubén Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2051-2052
Méndez Fernández, Ana Belén Profesor/a titular de escola univer. Ourense 240 2036-2037
Verde Diego, María del Carmen Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Martínez Rodríguez, María Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Nieto Castro, María Belén Profesor/a asociado/a T3 Ourense 150
Perdiz Álvarez, María Celsa Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Salgado Rodríguez, Eva María Profesor/a asociado/a T3 Ourense 120
Sánchez Roura, María Begoña Profesor/a asociado/a T3 Ourense 120
Vázquez Pérez, Raquel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Riobóo Lois, Alexo Breogán Contratado/a FPU Ourense 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O05M190V01 Máster Universitario en Desafíos das Cidades 17.0 Adicional
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos 38.0 Adicional
O05G130V01 Grao en Educación Social 60.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social 1592.0 Básica