Unidade docente X02-A0130-O

Departamento: Dereito privado
Área: Dereito civil
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 330
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 563.5
Carga docente básica de máster: 22.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -394.25
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 81.983,82 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.256%
% do custo total do PDI: 0.099%
Ratio custo/docencia:2 0.39
Custo teórico:3 211.153,30 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Noriega Rodríguez, Lidia Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2042-2043

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Espinosa Casares, Raquel Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 150
Meleiro Vázquez, Miguel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense 22.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social 32.5 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 531.0 Básica