Unidade docente X02-A0155-O

Departamento: Dereito privado
Área: Dereito internacional privado
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 360
Dedicación docente PDI-T: 120
Dedicación docente PI: 360
Carga docente básica de grao: 278.0
Carga docente básica de máster: 167.5
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -143.1
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 136.512,37 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.195%
% do custo total do PDI: 0.166%
Ratio custo/docencia:2 0.85
Custo teórico:3 160.839,43 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Carballo Piñeiro, Laura Catedrático/a de universidade Ourense 160 2040-2041
Velázquez Pérez, Rafael Andrés Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 200 2040-2041

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
González Jerez, José Antonio Profesor/a asociado/a T3 Ourense 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense 10.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo 22.5 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 26.5 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 157.5 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 229.0 Básica