Unidade docente X02-A0165-V

Departamento: Dereito privado
Área: Dereito mercantil
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1040
Dedicación docente PDI-T: 960
Dedicación docente PI: 1040
Carga docente básica de grao: 1327.0
Carga docente básica de máster: 24.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 115.0
Folgura estrutural: -398.25
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 397.672,31 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.642%
% do custo total do PDI: 0.482%
Ratio custo/docencia:2 0.75
Custo teórico:3 529.532,89 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Bouza López, Miguel Ángel Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2039-2040
Costas Comesaña, Julio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2032-2033
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2046-2047
Louredo Casado, Sara Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2060-2061
Tato Plaza, Anxo Catedrático/a de universidade Vigo 240 2037-2038
Torres Pérez, Francisco José Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2041-2042

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Aldavero Mora, María de la Paz Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Buenosvinos González, Héctor Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Costas Martínez, María del Carmen Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Montes Martínez, María Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Picatoste Bobillo, Victoria Amalia Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo 0.0 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo 24.0 Básica
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial 30.0 Adicional
V06M092V01 Máster Universitario en Dirección de PEMES 39.0 Adicional
V01M128V11 Máster Universitario en Tradución para a comunicación internacional 46.0 Adicional
V06G270V01 Grao en Comercio 93.0 Básica
V03G100V01 Grao en Economía 105.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 147.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 166.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito 401.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 415.0 Básica