Unidade docente X02-A0180-O

Departamento: Dereito privado
Área: Dereito romano
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 160
Dedicación docente PDI-T: 45
Dedicación docente PI: 160
Carga docente básica de grao: 171.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -37.2
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 89.581,90 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.075%
% do custo total do PDI: 0.109%
Ratio custo/docencia:2 1.45
Custo teórico:3 61.861,32 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Suárez Blázquez, Guillermo Catedrático/a de universidade Ourense 160 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Barreiro Morales, María Elisabet Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 45

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O03G081V01 Grao en Dereito 171.0 Básica