Unidade docente X02-A0381-O

Departamento: Dereito privado
Área: Filosofía do dereito
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 640
Dedicación docente PDI-T: 180
Dedicación docente PI: 640
Carga docente básica de grao: 455.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -71.88
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 206.593,06 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.199%
% do custo total do PDI: 0.25%
Ratio custo/docencia:2 1.26
Custo teórico:3 164.138,70 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Álvarez González, Susana Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2046-2047
Bonorino Ramírez, Pablo Raúl Catedrático/a de universidade Ourense 160 2037-2038
Garriga Domínguez, Ana Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2037-2038

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Feijóo Miranda, José Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O05G220V01 Grao en Traballo Social 97.5 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática 128.5 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 229.0 Básica