Unidade docente X03-A0125-O

Departamento: Dereito público
Área: Dereito administrativo
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 400
Dedicación docente PDI-T: 345
Dedicación docente PI: 400
Carga docente básica de grao: 413.5
Carga docente básica de máster: 22.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: 173.64
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 168.937,76 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.191%
% do custo total do PDI: 0.205%
Ratio custo/docencia:2 1.07
Custo teórico:3 157.540,16 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Bustillo Bolado, Roberto Orlando Catedrático/a de universidade Ourense 160 2038-2039
Rodríguez-Campos González, Sonia María Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2039-2040

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Conde Fernández, Francisco Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90
Crespo Pérez, Manuel Antonio Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90
García Gago, José Javier Profesor/a asociado/a T3 Ourense 120
Orban Moreno, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 45

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O03M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Ourense 0.0 Básica
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense 22.0 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais 30.0 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 383.5 Básica