Unidade docente X03-A0135-O

Departamento: Dereito público
Área: Dereito constitucional
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 230
Dedicación docente PDI-T: 120
Dedicación docente PI: 230
Carga docente básica de grao: 416.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -195.2
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 87.810,23 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.182%
% do custo total do PDI: 0.106%
Ratio custo/docencia:2 0.58
Custo teórico:3 150.116,80 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
González-Ares Fernández, José Agustín Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 230 2025-2026

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Pintos Pérez, Jaime Antonio Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Vilas Villamarín, Andrés Contratado/a predoutoral Uvigo Ourense 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O05G220V01 Grao en Traballo Social 32.5 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 383.5 Básica