Unidade docente X03-A0135-V

Departamento: Dereito público
Área: Dereito constitucional
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 870
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 836.0
Carga docente básica de máster: 8.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 8.0
Folgura estrutural: -399.28
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 202.107,36 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.373%
% do custo total do PDI: 0.245%
Ratio custo/docencia:2 0.66
Custo teórico:3 307.656,96 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
García Gestoso, María Noemí Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2032-2033
Riquelme Vázquez, Pablo Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2059-2060

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Abundancia Domínguez, José Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 90
Alcaraz Salgado, María Hylma Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
Gregores Villaverde, María José Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Martín Sevillano, Koldo Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social 8.0 Adicional
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo 8.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 147.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 199.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito 490.0 Básica