Unidade docente X03-A0160-OV

Departamento: Dereito público
Área: Dereito internal.público e rela.internac
Campus: Ourense-Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 480
Dedicación docente PDI-T: 660
Dedicación docente PI: 480
Carga docente básica de grao: 793.75
Carga docente básica de máster: 83.75
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 8.0
Folgura estrutural: -278.13
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 151.478,24 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.388%
% do custo total do PDI: 0.184%
Ratio custo/docencia:2 0.47
Custo teórico:3 320.029,22 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Burgin Piñeiro Oliveira, Annina Cristina Profesor/a axudante doutor/a (X3) Vigo 240 2047-2048
Movilla Pateiro, Laura Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2055-2056
Sánchez Ramos, María Belén Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2038-2039

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Baz Lomba, Carla Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
Pereira Garrido, María Teresa Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Seco García, Natalia Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 60

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09M195V01 Máster Universitario en Xestión sostible da auga 5.00 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais 6.00 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social 8.00 Adicional
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 78.75 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 130.00 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 183.50 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 230.50 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito 243.75 Básica