Unidade docente X03-A0170-OV

Departamento: Dereito público
Área: Dereito penal
Campus: Ourense-Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 560
Dedicación docente PDI-T: 780
Dedicación docente PI: 560
Carga docente básica de grao: 954.5
Carga docente básica de máster: 98.25
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 95.5
Folgura estrutural: -506.13
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 327.530,39 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.503%
% do custo total do PDI: 0.397%
Ratio custo/docencia:2 0.79
Custo teórico:3 414.883,25 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
García Mosquera, Marta Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2044-2045
Rodríguez Vázquez, Virgilio Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2047-2048
Torres Cadavid, Natalia Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2055-2056
de Vicente Remesal, Javier Catedrático/a de universidade Vigo 160 2023-2024

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Arias Carral, Manuel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Lago Calvo, Francisco José Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Vázquez Iglesias, María Dolores Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo 0.00 Básica
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 4.50 Adicional
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais 6.00 Básica
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense 24.00 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 26.25 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo 48.00 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 50.00 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social 91.00 Adicional
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 166.00 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito 358.00 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 374.50 Básica