Unidade docente X03-A0175-OV

Departamento: Dereito público
Área: Dereito procesual
Campus: Ourense-Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 680
Dedicación docente PDI-T: 1080
Dedicación docente PI: 680
Carga docente básica de grao: 1069.0
Carga docente básica de máster: 190.25
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 102.0
Folgura estrutural: -493.28
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 510.027,01 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.596%
% do custo total do PDI: 0.618%
Ratio custo/docencia:2 1.04
Custo teórico:3 491.591,28 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Farto Piay, Tomás Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2047-2048
Fernández Fustes, María Dolores Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2040-2041
Grande Seara, Pablo Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2043-2044
Iglesias Canle, Inés Celia Catedrático/a de universidade Ourense 160 2039-2040
Otero Otero, Blanca Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2048-2049
Pillado González, Esther María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2037-2038

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Cachaldora Calderón, Xosé Antón Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150
Espino Hernández, Luis Diego Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Martínez García, Mirian Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90
Sarabia García, María Jesús Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Teixeira Rodríguez, Xulio Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
de Dios de Dios, José Ramón Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo 0.00 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 26.25 Básica
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense 52.00 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 86.00 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social 102.00 Adicional
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo 112.00 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 166.00 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito 373.50 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 443.50 Básica