Unidade docente X04-A0215-OP

Departamento: Didáctica, organización escolar e métodos de investigación
Área: Didáctica e organización escolar
Campus: Ourense-Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 2030
Dedicación docente PDI-T: 2130
Dedicación docente PI: 2030
Carga docente básica de grao: 2665.0
Carga docente básica de máster: 322.25
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 123.0
Folgura estrutural: -1510.13
Novas prazas segundo folgura estrutural: 6
Custo anual: 967.508,37 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.362%
% do custo total do PDI: 1.173%
Ratio custo/docencia:2 0.86
Custo teórico:3 1.123.401,55 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alonso Ferreiro, Almudena Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2055-2056
Bernárdez Gómez, Abraham Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2054-2055
Blanco Pesqueira, Antonia Catedrático/a de escola univer. Pontevedra 230 2028-2029
Doval Ruiz, María Isabel Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2041-2042
González Fontão, María del Pilar Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2031-2032
Martínez Figueira, María Esther Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2049-2050
Parrilla Latas, María Angeles Pilar Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2028-2029
Pino Juste, Margarita Rosa Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2033-2034
Raposo Rivas, Manuela Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2039-2040
Ricoy Lorenzo, María Carmen Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2031-2032
Sánchez Martínez, María Cristina Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2059-2060
Zabalza Cerdeiriña, María Ainoa Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2048-2049

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Barreira Arias, Alberto José Profesor/a asociado/a T3 Ourense 150
Cruz Muñoz, Santiago José Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Fernández Guerra, Ernesto Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Fernández Rodicio, Clara Isabel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
García Fuentes, Olalla Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 150
Gutierrez Manjón, Teresa de Jesús Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 150
Lomba Portela, Lucía Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 180
Malvar Méndez, María Laura Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Martínez Carrera, Isabel Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 180
Pato Rodríguez, Santiago Eduardo Profesor/a asociado/a T3 Ourense 120
Sarmiento Campos, José Antonio Profesor/a asociado/a T3 Ourense 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Crestar Fariña, Irene Contratado/a FPI Pontevedra 60
Delgado Parada, Joséba Contratado/a FPU Ourense 60
Mulloni Martínez, Samantha Contratado/a FPU Pontevedra 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía 8.75 Básica
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria 15.00 Adicional
O05M190V01 Máster Universitario en Desafíos das Cidades 20.00 Adicional
O05M053V01 Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 21.00 Adicional
P02M081V02 Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo 30.00 Adicional
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos 37.00 Adicional
O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia 45.00 Básica
O02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación 115.00 Básica
P02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Pontevedra): Orientación 153.50 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social 442.50 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 468.50 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 495.00 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 547.50 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 711.50 Básica