Unidade docente X04-A0625-O

Departamento: Didáctica, organización escolar e métodos de investigación
Área: Métodos de inves.e diagnóst.en educación
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 0
Dedicación docente PDI-T: 420
Dedicación docente PI: 0
Carga docente básica de grao: 249.5
Carga docente básica de máster: 10.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 23.0
Folgura estrutural: -39.3
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 99.032,41 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.124%
% do custo total do PDI: 0.12%
Ratio custo/docencia:2 0.97
Custo teórico:3 102.277,38 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Sierra Martínez, Silvia Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2054-2055

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Castro Pais, María Dolores Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación 10.0 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 11.0 Básica
O05M053V01 Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 23.0 Adicional
O05G130V01 Grao en Educación Social 238.5 Básica