Unidade docente X05-A0187-O

Departamento: Didácticas especiais
Área: Didáctica da expresión corporal
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 311.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 14.0
Folgura estrutural: -71.86
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 48.879,99 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.142%
% do custo total do PDI: 0.059%
Ratio custo/docencia:2 0.42
Custo teórico:3 117.124,10 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Táboas Pais, María Inés Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2051-2052

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos 4.0 Adicional
O04M181V01 Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte 10.0 Adicional
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 142.5 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 169.0 Básica