Unidade docente X05-A0187-P

Departamento: Didácticas especiais
Área: Didáctica da expresión corporal
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1320
Dedicación docente PDI-T: 915
Dedicación docente PI: 1320
Carga docente básica de grao: 1557.5
Carga docente básica de máster: 152.5
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 274.75
Folgura estrutural: -357.18
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 507.832,12 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.869%
% do custo total do PDI: 0.616%
Ratio custo/docencia:2 0.71
Custo teórico:3 716.766,48 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alvariñas Villaverde, Mirian Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2042-2043
Barcala Furelos, Roberto Jesús Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2046-2047
Pazos Couto, José María Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2043-2044
Rey Cao, Ana Isabel Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2044-2045
Rey Eiras, Ezequiel Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2051-2052
Romo Pérez, Vicente Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 160 2027-2028
Silva Piñeiro, Roberto Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2044-2045

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Carballo Afonso, María Rocío Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Figueira Rodríguez, Alberto Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
García Ordóñez, Enrique Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Novo Carballal, Antonio Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 150
Rodríguez Trigo, Francisco Luis Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 60
Sanmartin Montes, Marcos Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 90
Vicente Vila, Pedro Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 75

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P05G170V01 Grao en Fisioterapia 0.00 Básica
P02M081V02 Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo 5.00 Adicional
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria 48.75 Adicional
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 52.50 Básica
P02M066V03 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Educación Física 100.00 Básica
P02M156V01 Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde 221.00 Adicional
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 285.00 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 292.50 Básica
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 447.00 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 533.00 Básica