Unidade docente X05-A0189-P

Departamento: Didácticas especiais
Área: Didáctica da expresión musical
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 0
Dedicación docente PDI-T: 870
Dedicación docente PI: 0
Carga docente básica de grao: 629.5
Carga docente básica de máster: 10.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 41.25
Folgura estrutural: -399.86
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 144.208,83 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.298%
% do custo total do PDI: 0.175%
Ratio custo/docencia:2 0.59
Custo teórico:3 245.795,64 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Domínguez Lloria, Sara Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2052-2053

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Costa Vázquez, Luis Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
García Fernández, Andrea Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 90
García Pintos, Isidro Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Vázquez Sánchez, Rubén Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02M066V12 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Arte e Debuxo 10.00 Básica
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria 41.25 Adicional
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 142.50 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 487.00 Básica