Unidade docente X05-A0193-O

Departamento: Didácticas especiais
Área: Didáctica da expresión plástica
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 230
Dedicación docente PDI-T: 420
Dedicación docente PI: 230
Carga docente básica de grao: 430.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -259.7
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 74.527,55 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.188%
% do custo total do PDI: 0.09%
Ratio custo/docencia:2 0.48
Custo teórico:3 155.065,71 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Blanco Sierra, Javier Profesor/a titular de universidade Ourense 230 2024-2025
Fuentes Cid, Sara Profesor/a axudante doutor/a (X3) Ourense 240 2049-2050

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Martín Gulias, Néstor Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 195.0 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 235.0 Básica