Unidade docente X05-A0193-P

Departamento: Didácticas especiais
Área: Didáctica da expresión plástica
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 480
Dedicación docente PDI-T: 420
Dedicación docente PI: 480
Carga docente básica de grao: 670.0
Carga docente básica de máster: 185.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 62.0
Folgura estrutural: -548.27
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 139.299,74 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.401%
% do custo total do PDI: 0.169%
Ratio custo/docencia:2 0.42
Custo teórico:3 330.751,85 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Paz García, María Begoña Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2042-2043
Varela Casal, Cristina Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2043-2044

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Ezquieta Llamas, Iciar Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Gradín Carbajal, Cristian Enrique Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Martínez Barreiro, África Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 0.0 Básica
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria 30.0 Adicional
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda 32.0 Adicional
P06G450V01 Grao en Deseño 45.0 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño 90.0 Básica
P01G010V01 Grao en Belas Artes 130.0 Básica
P02M066V12 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Arte e Debuxo 140.0 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 225.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 225.0 Básica