Unidade docente X05-A0195-P

Departamento: Didácticas especiais
Área: Didáctica da lingua e a literatura
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 120
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 330.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 15.0
Folgura estrutural: -157.91
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 60.385,57 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.151%
% do custo total do PDI: 0.073%
Ratio custo/docencia:2 0.48
Custo teórico:3 124.547,46 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Agrelo Costas, María Eulalia Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2043-2044

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Peláez Torres, Marta Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria 15.0 Adicional
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 105.0 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 225.0 Básica