Unidade docente X05-A0205-O

Departamento: Didácticas especiais
Área: Didáctica das ciencias experimentais
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 0
Dedicación docente PDI-T: 600
Dedicación docente PI: 0
Carga docente básica de grao: 629.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -629.0
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 60.034,04 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.275%
% do custo total do PDI: 0.073%
Ratio custo/docencia:2 0.27
Custo teórico:3 226.824,84 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Araújo Álvarez, Rocío Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90
Boan Fernández, Francisco Profesor/a asociado/a T3 Ourense 150
Escudero Cid, Ricardo Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 60
Vázquez Dorrio, Angel Manuel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Yebra Ferro, Miguel Ángel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O05G130V01 Grao en Educación Social 60.0 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 247.5 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 321.5 Básica