Unidade docente X05-A0205-P

Departamento: Didácticas especiais
Área: Didáctica das ciencias experimentais
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 440
Dedicación docente PDI-T: 538
Dedicación docente PI: 440
Carga docente básica de grao: 709.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 47.0
Folgura estrutural: -202.72
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 251.671,64 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.331%
% do custo total do PDI: 0.305%
Ratio custo/docencia:2 0.92
Custo teórico:3 273.014,62 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Lorenzo Rial, María Asunción Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2058-2059
Pérez Rodríguez, Uxío Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2046-2047
Varela Losada, María Mercedes Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2046-2047

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
2023_24_Agarda2P4Anualpo_205 2023_24_Agarda2P4Anualpo_205, 2023_24_Agarda2P4Anualpo_205 Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 43
Blanco Pérez, Carla Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 60
González Vázquez, Daniel Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Pascual de Pedro, Jorge Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 75

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Castiñeira Rodríguez, Nuria Contratado/a predoutoral Uvigo Pontevedra 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria 47.0 Adicional
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 237.5 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 472.0 Básica