Unidade docente X05-A0245-P

Departamento: Didácticas especiais
Área: Educación física e deportiva
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 3560
Dedicación docente PDI-T: 1224
Dedicación docente PI: 3560
Carga docente básica de grao: 4077.75
Carga docente básica de máster: 502.5
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 556.5
Folgura estrutural: -1918.96
Novas prazas segundo folgura estrutural: 7
Custo anual: 1.229.955,92 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.249%
% do custo total do PDI: 1.491%
Ratio custo/docencia:2 0.66
Custo teórico:3 1.855.014,75 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alonso Fernández, Diego Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2047-2048
Ayan Pérez, Carlos Luis Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2043-2044
Cancela Carral, José María Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2044-2045
Fernández Villarino, María de los Ángeles Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2043-2044
García García, Óscar Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2043-2044
García Soidan, José Luis Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2028-2029
Gutierrez Sánchez, Águeda Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2041-2042
Gutierrez Santiago, Alfonso Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2042-2043
Lago Peñas, Carlos Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2043-2044
Martínez Lemos, Rodolfo Ivan Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2039-2040
Martínez Patiño, María José Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 160 2030-2031
Prieto Lage, Iván Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2051-2052
Serrano Gómez, Virginia Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2048-2049
Touriño González, Carlos Francisco Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2039-2040
Varela Martínez, Silvia Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2054-2055
Viaño Santasmarinas, Jorge Juan Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2045-2046
Vila Suarez, María Elena Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2043-2044

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Álvarez Yates, Tania Elizabeth Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 42
Carballo López, Javier Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 44
Casal Moldes, Ángel Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 43
Docampo Blanco, Pedro Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Fernández Rodríguez, Rosana Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 90
Freire Maceiras, Rebeca María Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Lago Filgueira, José Ángel Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 150
Reguera López de la Osa, Xoana Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Rial Fernández, Ramón Benigno Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 90
Silva Alonso, Telmo Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Tenreiro Varela, Pablo Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 45
Zarzosa Alonso, Fernando Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Argibay González, Juan Carlos Contratado/a predoutoral Uvigo Pontevedra 60
López Barreiro, Juan Contratado/a predoutoral Xunta Pontevedra 60
Sánchez Lastra, Miguel Adriano Investigador/a Programa Margarita Salas Pontevedra 90
Vázquez Estévez, Christopher Contratado/a predoutoral Uvigo Pontevedra 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria 15.00 Adicional
P02M066V03 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Educación Física 30.00 Básica
P02M081V02 Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo 70.00 Adicional
P02M163V01 Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos 140.00 Adicional
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 165.00 Básica
P02M156V01 Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde 331.50 Adicional
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 386.25 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 472.50 Básica
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 3526.50 Básica