Unidade docente X06-A0225-O

Departamento: Economía aplicada
Área: Economía aplicada
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1280
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 1280
Carga docente básica de grao: 872.0
Carga docente básica de máster: 87.5
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 30.0
Folgura estrutural: 274.58
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 417.054,14 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.433%
% do custo total do PDI: 0.506%
Ratio custo/docencia:2 1.17
Custo teórico:3 357.146,01 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Lago Peñas, Santiago Catedrático/a de universidade Ourense 160 2041-2042
Molina Abraldes, Antonio Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2040-2041
Pintos Clapés, Juan Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2041-2042
Rodríguez Méndez, Miguel Enrique Catedrático/a de universidade Ourense 160 2042-2043
Vaquero García, Alberto Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2038-2039
Vázquez Rodríguez, María Xosé Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2041-2042

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Soto Oñate, David Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B Ourense 80

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O04M181V01 Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte 10.0 Adicional
O05M190V01 Máster Universitario en Desafíos das Cidades 20.0 Adicional
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 28.0 Básica
O02M066V05 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades 35.0 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 52.5 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 69.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo 135.0 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 640.0 Básica