Unidade docente X06-A0225-V

Departamento: Economía aplicada
Área: Economía aplicada
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 4670
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 4670
Carga docente básica de grao: 3096.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 181.0
Folgura estrutural: 77.76
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 1.841.098,37 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.435%
% do custo total do PDI: 2.232%
Ratio custo/docencia:2 1.56
Custo teórico:3 1.183.613,24 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alonso Villar, María Olga Catedrático/a de universidade Vigo 160 2035-2036
Álvarez García, María Begoña Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2038-2039
Álvarez Villamarín, José Carlos Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036
Amigo Dobaño, Joséfina Lucy Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
Arias Moreira, José Carlos Catedrático/a de universidade Vigo 230 2023-2024
Caballero Míguez, Gonzalo Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2044-2045
Castro Fernández, Ana Esther Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2036-2037
Fernandez-Jardón Fernandez, Carlos María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2024-2025
Gago Rodríguez, Alberto Catedrático/a de universidade Vigo 200 2025-2026
Garza Gil, María Dolores Catedrático/a de universidade Vigo 160 2035-2036
González Cerdeira, Juliá Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
González Gómez, Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2035-2036
González Martínez, José Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2033-2034
Gradín Lago, Carlos Manuel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2038-2039
Iglesias Malvido, Carlos Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2036-2037
Labandeira Villot, Francisco Xavier Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Miles Touya, Daniel Gustavo Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
Otero Giráldez, María Soledad Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2036-2037
Padín Fabeiro, María Carmen Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 200 2043-2044
Rodríguez Míguez, Eva María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Simón Fernández, Xavier Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035
Suris Regueiro, Juan Carlos Catedrático/a de universidade Vigo 160 2032-2033
Teijeira Bautista, José Francisco Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2034-2035
Verdugo Matés, María Victoria Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032
del Río Otero, Coral Catedrático/a de universidade Vigo 160 2035-2036

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Varela Lafuente, Manuel María Profesor/a emérito/a Vigo 0

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
García Lorenzo, Iria Investigador/a Programa Margarita Salas Vigo 45

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible 0.0 Adicional
V03M168V11 Máster Universitario en Finanzas 0.0 Adicional
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade 8.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 52.0 Básica
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial 53.0 Adicional
V08M104V01 Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral 60.0 Adicional
V03M177V01 Máster Universitario en Economía 60.0 Adicional
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 177.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 287.5 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio 300.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 987.5 Básica
V03G100V01 Grao en Economía 1292.5 Básica