Unidade docente X07-A0230-O

Departamento: Economía financeira e contabilidade
Área: Economía financeira e contabilidade
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1990
Dedicación docente PDI-T: 495
Dedicación docente PI: 1990
Carga docente básica de grao: 2189.0
Carga docente básica de máster: 117.5
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 152.5
Folgura estrutural: -799.17
Novas prazas segundo folgura estrutural: 3
Custo anual: 567.271,76 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.076%
% do custo total do PDI: 0.688%
Ratio custo/docencia:2 0.64
Custo teórico:3 887.503,72 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Barajas Alonso, Ángel Antonio Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2034-2035
Docampo Parente, Jerónimo Profesor/a titular de escola univer. Ourense 240 2032-2033
Gallego Rodríguez, María Elena Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2040-2041
González Sánchez, María Beatriz Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2037-2038
López-Valeiras Sampedro, Ernesto Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2046-2047
Mareque Álvarez-Santullano, María Mercedes Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2040-2041
Rivero Fernández, María Dolores Profesor/a titular de universidade Ourense 230 2029-2030
Sánchez Fernández, Patricio Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2042-2043
Villanueva Villar, Mónica Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2042-2043

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Bazarra Agulla, Xoan Manuel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90
Cuñarro López, María Teresa Profesor/a asociado/a T3 Ourense 75
Legaspi Díaz, Mónica Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90
Regueiro Vázquez, Juan José Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90
Trigás Santana, Iván Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O04M097V01 Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 10.0 Adicional
O05M190V01 Máster Universitario en Desafíos das Cidades 25.0 Adicional
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 52.5 Básica
O02M066V05 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades 65.0 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 69.0 Básica
O04M181V01 Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte 117.5 Adicional
O04G240V01 Grao en Turismo 352.5 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 1767.5 Básica