Unidade docente X07-A0230-V

Departamento: Economía financeira e contabilidade
Área: Economía financeira e contabilidade
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 4140
Dedicación docente PDI-T: 1530
Dedicación docente PI: 4140
Carga docente básica de grao: 5168.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 139.25
Folgura estrutural: -1336.68
Novas prazas segundo folgura estrutural: 5
Custo anual: 1.104.893,81 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.323%
% do custo total do PDI: 1.34%
Ratio custo/docencia:2 0.58
Custo teórico:3 1.916.051,25 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Buch Gómez, Enrique Juan Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2024-2025
Cabaleiro Casal, María José Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
Cabaleiro Casal, Roberto Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2039-2040
Cibrán Ferraz, María Pilar Catedrático/a de universidade Vigo 230 2025-2026
Crespo Domínguez, Miguel Ángel Catedrático/a de universidade Vigo 230 2025-2026
Diéguez Ferreiro, Ricardo Miguel Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2026-2027
Docampo Barrueco, José María Profesor/a titular de escola univer. Vigo 230 2029-2030
Huarte Galbán, Cecilio Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2029-2030
Lago Velando, Ángeles Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2034-2035
López Pérez, Sugey de Jesús Profesor/a axudante doutor/a (X3) Vigo 240 2054-2055
Martín-Casal García, José Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2027-2028
Martínez Cobas, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2038-2039
Martínez Salgueiro, Andrea Profesor/a axudante doutor/a (X3) Vigo 240 2062-2063
Muñoz Dueñas, María del Pilar Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
Orge Míguez, José Carlos Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2038-2039
Pérez Vas, Raisa Profesor/a axudante doutor/a (X3) Vigo 240 2063-2064
Rodríguez Parada, Sonia Margarita Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036
Rodríguez de Prado, Francisco Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
Ruiz Blanco, María Silvia Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2035-2036
Sáez Ocejo, José Luis Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032
Shakina, Elena Profesor/a axudante doutor/a (X3) Vigo 240 2050-2051
Vila Biglieri, Jorge Eduardo Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Bouzas Arufe, Javier Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 120
Fernández Fernández, José Manuel Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 150
Rey Ortiz, Pedro Pablo Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 60
San Martín Campos, Carmen Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150
del Olmo Casalderrey, Jaime Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible 0.00 Adicional
V08M104V01 Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral 20.00 Adicional
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial 33.00 Adicional
V06M092V01 Máster Universitario en Dirección de PEMES 37.00 Adicional
V03M168V11 Máster Universitario en Finanzas 49.25 Adicional
V08G081V01 Grao en Dereito 111.00 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 243.00 Básica
V03G100V01 Grao en Economía 300.00 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 722.50 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio 974.00 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 2817.50 Básica