Unidade docente X08-A0480-V

Departamento: Fundamentos da análise económica e historia e institucións económicas
Área: Historia e institucións económicas
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 630
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 630
Carga docente básica de grao: 450.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: 401.92
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 201.419,26 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.197%
% do custo total do PDI: 0.244%
Ratio custo/docencia:2 1.24
Custo teórico:3 162.489,06 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Losada Álvarez, Abel Fermín Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2033-2034
Martínez Domínguez, María Blanca Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2028-2029
Vallejo Pousada, Rafael Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V03G100V01 Grao en Economía 140.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 310.0 Básica