Unidade docente X09-A0650-O

Departamento: Organización de empresas e márketing
Área: Organización de empresas
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 2480
Dedicación docente PDI-T: 615
Dedicación docente PI: 2480
Carga docente básica de grao: 2490.0
Carga docente básica de máster: 145.5
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 191.0
Folgura estrutural: -459.18
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 691.060,96 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.237%
% do custo total do PDI: 0.838%
Ratio custo/docencia:2 0.68
Custo teórico:3 1.020.299,35 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Cruz González, María Montserrat Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2037-2038
Diéguez Castrillón, María Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2038-2039
Domínguez Vila, Trinidad Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2051-2052
Gueimonde Canto, Ana Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2038-2039
Lampón Caride, Jesús Fernando Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2041-2042
Rodríguez López, Nuria Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2045-2046
Rodríguez-Toubes Muñiz, Diego Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2035-2036
Sánchez Sellero, Francisco Javier Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2041-2042
Vázquez Abad, Jesús Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2037-2038
de Carlos Villamarín, Pablo Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2042-2043
del Río Rama, María de la Cruz Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2038-2039

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Blanco Cerradelo, Lidia Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90
López Blanco, Zaida Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 75
Pérez Bouzas, María Pilar Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90
Reyes Santias, Francisco Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Rodríguez de la Fuente, Marta Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O06G150V01 Grao en Enxeñaría Informática 0.0 Básica
O04M181V01 Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte 15.0 Adicional
O02M066V05 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades 45.0 Básica
O06M132V03 Máster Universitario en Enxeñaría Informática 48.0 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 52.5 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 68.0 Básica
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial 91.0 Básica
O04M097V01 Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 176.0 Adicional
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática 231.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo 502.5 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 1597.5 Básica