Unidade docente X09-A0650-V

Departamento: Organización de empresas e márketing
Área: Organización de empresas
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 7070
Dedicación docente PDI-T: 2430
Dedicación docente PI: 7070
Carga docente básica de grao: 7755.5
Carga docente básica de máster: 448.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 870.5
Folgura estrutural: -2396.03
Novas prazas segundo folgura estrutural: 9
Custo anual: 2.251.674,00 Eu
% da docencia total da UVigo: 3.972%
% do custo total do PDI: 2.73%
Ratio custo/docencia:2 0.69
Custo teórico:3 3.276.175,45 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Álvarez Llorente, Gema Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2041-2042
Arévalo Tomé, Raquel Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2036-2037
Caballero Fernández, Gloria Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2043-2044
Comesaña Benavides, Fernando Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2036-2037
Comesaña Benavides, José Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2032-2033
Crespo Franco, Tony Catedrático/a de escola univer. Vigo 240 2036-2037
Diz Comesaña, María Eva Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2039-2040
Doiro Sancho, Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2037-2038
Fernández Arias, María Jesús Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2036-2037
Fernández González, Arturo José Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2038-2039
Ferro Soto, Carlos Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
García Arca, Jesús Catedrático/a de universidade Vigo 160 2038-2039
García Lorenzo, Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036
Gómez Fraiz, José Santiago Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2034-2035
González Loureiro, Miguel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2044-2045
González Santamaría, Pedro Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2038-2039
González Vázquez, Beatriz Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2040-2041
González-Portela Garrido, Alicia Trinidad Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2043-2044
López Miguens, María Jesús Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2046-2047
Lorenzo Paniagua, Javier Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2033-2034
Mejías Sacaluga, Ana María Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2038-2039
Pardo Froján, Juan Enrique Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032
Prado Prado, José Carlos Catedrático/a de universidade Vigo 160 2027-2028
Quintas Corredoira, María de los Ángeles Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2043-2044
Rodríguez Domínguez, María del Mar Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2040-2041
Sandoval Pérez, María de los Angeles Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2030-2031
Sartal Rodríguez, Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2051-2052
Sinde Cantorna, Ana Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2040-2041
Urgal González, Begoña Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2041-2042
Vázquez Vicente, Xosé Henrique Catedrático/a de universidade Vigo 160 2041-2042
Velando Rodríguez, María Elena Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2038-2039
Vila Alonso, María Mercedes Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Álvarez Prego de Oliver, Javier Eloy Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Bellas Rivera, Roberto Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Cal Arca, Ángela María Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Cardenal Fernández, Manuel Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
Fernández Vázquez-Noguerol, Mar Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
García Álvarez, Óscar Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
González Framil, Juan Francisco Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
González Garrido, Ada Alicia Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150
Lozano Lozano, Luis Manuel Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Montoto Vázquez, Vera-Cruz Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
Pérez Pereira, Santos Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Rodríguez de Jesús, Iria Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Suárez Porto, Vanessa María Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Tellería Couñago, José Ángel Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
González Romero, Iria Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60
López Manuel, Lucas Contratado/a FPI Vigo 60
Pandey, Poonam Investigador/a María Zambrano Vigo 20
Pansera, Mario Investigador/a distinguido/a Xunta Vigo 20

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 0.0 Básica
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible 0.0 Adicional
V08M104V01 Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral 4.0 Adicional
V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte) 12.0 Básica
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía 12.0 Adicional
V03M177V01 Máster Universitario en Economía 15.0 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 18.0 Adicional
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 22.0 Adicional
V03M168V11 Máster Universitario en Finanzas 28.5 Adicional
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 32.0 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía 42.0 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 50.5 Básica
V05G306V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 63.0 Básica
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial 72.0 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 86.5 Básica
V01M128V11 Máster Universitario en Tradución para a comunicación internacional 92.0 Adicional
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 96.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito 96.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 100.0 Básica
V04M186V01 Máster Universitario en Dirección e Innovación da cadea de subministración 145.5 Adicional
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 155.0 Básica
V06M092V01 Máster Universitario en Dirección de PEMES 170.0 Adicional
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 191.0 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 205.5 Básica
V03G100V01 Grao en Economía 225.0 Básica
V03M134V01 Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa 259.5 Adicional
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 261.0 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 352.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 426.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio 553.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 702.5 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 892.0 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 1147.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 2547.5 Básica