Unidade docente X10-A0675-P

Departamento: Psicoloxía evolutiva e comunicación
Área: Xornalismo
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1030
Dedicación docente PDI-T: 285
Dedicación docente PI: 1030
Carga docente básica de grao: 976.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 23.0
Folgura estrutural: -428.66
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 339.712,96 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.437%
% do custo total do PDI: 0.412%
Ratio custo/docencia:2 0.94
Custo teórico:3 360.445,29 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Domínguez Quintas, Susana Elisa Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2040-2041
Doval Avendaño, María Montserrat Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2033-2034
García González, Aurora Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2025-2026
Martí Pellón, Daniel Francisco Profesor/a titular de universidade Pontevedra 230 2029-2030
Román Portas, María Mercedes Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2026-2027

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Alende Castro, Silvia Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Gómez López, Concepción Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Martínez Rodríguez, Beatriz Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 45

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P04G070V01 Grao en Comunicación Audiovisual 0.0 Básica
P04M176V01 Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais 23.0 Adicional
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual 400.0 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas 576.0 Básica