Unidade docente X10-A0735-O

Departamento: Psicoloxía evolutiva e comunicación
Área: Psicoloxía evolutiva e da educación
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1150
Dedicación docente PDI-T: 960
Dedicación docente PI: 1150
Carga docente básica de grao: 1337.5
Carga docente básica de máster: 168.75
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 189.0
Folgura estrutural: -709.49
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 418.626,31 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.742%
% do custo total do PDI: 0.508%
Ratio custo/docencia:2 0.68
Custo teórico:3 612.014,65 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alfonso Gil, Sonia Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2048-2049
Conde Rodríguez, María Ángeles Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2030-2031
García Señorán, María del Mar Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2034-2035
Iglesias Sarmiento, Valentín Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2038-2039
Rodríguez Enríquez, Mónica Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2058-2059
Tellado González, Fernando Profesor/a titular de universidade Ourense 230 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Pérez Pérez, Leire Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 180
Rodríguez Rodríguez, Juan Luis Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Sepúlveda Gradín, Juan Vicente Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Sueiro Domínguez, Encarnación Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía 8.75 Básica
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos 32.00 Adicional
O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia 40.00 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social 90.00 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social 97.50 Básica
O02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación 120.00 Básica
O05M053V01 Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 157.00 Adicional
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 374.00 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 776.00 Básica