Unidade docente X10-A0735-P

Departamento: Psicoloxía evolutiva e comunicación
Área: Psicoloxía evolutiva e da educación
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 480
Dedicación docente PDI-T: 900
Dedicación docente PI: 480
Carga docente básica de grao: 997.5
Carga docente básica de máster: 106.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 105.0
Folgura estrutural: -639.54
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 251.281,18 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.529%
% do custo total do PDI: 0.305%
Ratio custo/docencia:2 0.58
Custo teórico:3 436.328,50 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Ares Ferreirós, Martina Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2056-2057
Dosil Díaz, Joaquín Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2044-2045
González González, Salvador Guillermo Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Diéguez Ruibal, José Luis Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Domínguez Domínguez, Rubén Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Hernandez Rosell, Yariel Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 120
Otero Rodríguez, Aroa Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 60.0 Básica
P02M081V02 Máster Universitario en Necesidades específicas de apoio educativo 105.0 Adicional
P02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Pontevedra): Orientación 106.0 Básica
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 112.5 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 315.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 510.0 Básica