Unidade docente X11-A0070-O

Departamento: Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía
Área: Ciencia politica e da administración
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 720
Dedicación docente PDI-T: 210
Dedicación docente PI: 720
Carga docente básica de grao: 580.0
Carga docente básica de máster: 131.25
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 24.0
Folgura estrutural: -127.65
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 177.602,80 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.322%
% do custo total do PDI: 0.215%
Ratio custo/docencia:2 0.67
Custo teórico:3 265.591,26 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Cordal Rodríguez, Constantino Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2039-2040
Fernández Álvarez, Antón Lois Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2045-2046
López Viso, Mónica Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2035-2036

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Alvarado Roales, David Manuel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90
Rodríguez Fontenla, Elena Rosalía Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural 24.00 Adicional
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 105.00 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 131.25 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social 475.00 Básica