Unidade docente X11-A0070-P

Departamento: Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía
Área: Ciencia politica e da administración
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1280
Dedicación docente PDI-T: 930
Dedicación docente PI: 1280
Carga docente básica de grao: 1723.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 316.0
Folgura estrutural: -691.02
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 395.251,55 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.893%
% do custo total do PDI: 0.479%
Ratio custo/docencia:2 0.54
Custo teórico:3 736.562,10 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Briones Gamarra, Óscar Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2043-2044
Cancela Outeda, Celso Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2039-2040
López Mira, Álvaro Xosé Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2031-2032
Mahou Lago, Xosé María Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 200 2042-2043
Martínez Arribas, Fernando Profesor/a axudante doutor/a (X3) Pontevedra 240 2048-2049
Ricoy Casas, Rosa María Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 200 2047-2048
Varela Álvarez, Enrique José Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 200 2038-2039

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Canoura Leira, Victoria Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Fernández Sainz, Ignacio Nicolás Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 120
Fernández da Silva, Ángela Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 120
González Cacheda, Bruno Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 180
Pérez Castreje, Manuel Joaquín Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas 75.0 Básica
P04M125V11 Máster Universitario en Dirección pública e liderado institucional 316.0 Adicional
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública 1648.0 Básica