Unidade docente X11-A0375-OPV

Departamento: Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía
Área: Filosofía
Campus: Ourense-Pontevedra-Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 0
Dedicación docente PDI-T: 570
Dedicación docente PI: 0
Carga docente básica de grao: 540.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -60.0
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 176.898,31 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.236%
% do custo total do PDI: 0.214%
Ratio custo/docencia:2 0.91
Custo teórico:3 194.656,95 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
González Arribas, Brais Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2049-2050
Rubin Álvarez, Abraham Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2048-2049

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Armada Olleros, María del Carmen Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 0.0 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 90.0 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 105.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 105.0 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 105.0 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social 135.0 Básica