Unidade docente X11-A0775-OPV

Departamento: Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía
Área: Socioloxía
Campus: Ourense-Pontevedra-Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1080
Dedicación docente PDI-T: 1275
Dedicación docente PI: 1080
Carga docente básica de grao: 2018.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 25.0
Folgura estrutural: -562.8
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 606.276,47 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.895%
% do custo total do PDI: 0.735%
Ratio custo/docencia:2 0.82
Custo teórico:3 738.211,74 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Casado Neira, David Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2037-2038
Durán Vázquez, José Francisco Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2034-2035
Gómez Suárez, Águeda Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2041-2042
Lage Picos, Jesús Adolfo Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2032-2033
Pérez Freire, Silvia Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2045-2046
Saco Álvarez, Alberto Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2034-2035
Torres Outón, Sara María Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2041-2042
Vázquez Silva, Iria Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2049-2050

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
González de Rivera Outomuro, Javier Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 90
Lamas Valcarce, Guillén Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 150
López Carrasco Carrasco, Carlos Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 75
Traba Díaz, Amada Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 90
Trabada Crende, José Elías Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02G050V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 0.0 Básica
O05M138V01 Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos 9.0 Adicional
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social 16.0 Adicional
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 45.0 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 52.5 Básica
P02G051V01 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 60.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo 60.0 Básica
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual 75.0 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 105.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 105.0 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 105.0 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 116.0 Básica
O05G130V01 Grao en Educación Social 144.0 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas 150.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio 187.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 243.0 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública 266.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social 305.0 Básica