Unidade docente X13-A0140-OPV

Departamento: Dereito público especial
Área: Dereito do traballo e da s. social
Campus: Ourense-Pontevedra-Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1280
Dedicación docente PDI-T: 1380
Dedicación docente PI: 1280
Carga docente básica de grao: 2084.0
Carga docente básica de máster: 104.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 151.5
Folgura estrutural: -669.65
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 614.385,20 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.024%
% do custo total do PDI: 0.745%
Ratio custo/docencia:2 0.73
Custo teórico:3 844.613,21 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Cabeza Pereiro, Jaime Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Dozo Mougán, Irene Profesor/a axudante doutor/a (X3) Vigo 240 2052-2053
Fernández Docampo, María Belén Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2039-2040
Fernández Prieto, Marta Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2038-2039
Fernández Prol, Francisca Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2044-2045
Megías Bas, Antonio Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2056-2057
Pazos Pérez, Alexandre Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2048-2049
Rodríguez Martín-Retortillo, Rosa María Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2054-2055
Rodríguez Rodríguez, Emma Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2047-2048

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Airas Cotovad, Xurxo Anxo Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Castro Batán, María Jesús Profesor/a asociado/a T3 Ourense 150
Fernandez Fernandez, José Antonio Profesor/a asociado/a T3 Vigo 60
González Gil, Eduardo Profesor/a asociado/a T3 Ourense 120
Leyenda Martínez, Luis Esteban Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Martínez Fernández, Rafael Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Menéndez Fernández-Kelly, José Antonio Profesor/a asociado/a T3 Vigo 60
Salgado Aboy, Miryan Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 60
Velasco Casal, María Isabel Profesor/a asociado/a T3 Vigo 60
de Cominges Cáceres, Javier Profesor/a asociado/a T3 Vigo 60

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P04M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra 0.0 Básica
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo 0.0 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social 8.0 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 14.0 Adicional
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense 26.0 Básica
P04M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra 26.0 Básica
O05G220V01 Grao en Traballo Social 32.5 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 45.0 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo 52.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo 52.5 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio 93.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 100.0 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública 106.0 Básica
V08M104V01 Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral 129.5 Adicional
V08G081V01 Grao en Dereito 198.0 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 291.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 1166.0 Básica