Unidade docente X13-A0150-OPV

Departamento: Dereito público especial
Área: Dereito financeiro e tributario
Campus: Ourense-Pontevedra-Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1400
Dedicación docente PDI-T: 840
Dedicación docente PI: 1400
Carga docente básica de grao: 1657.5
Carga docente básica de máster: 84.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -679.36
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 651.566,04 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.762%
% do custo total do PDI: 0.79%
Ratio custo/docencia:2 1.04
Custo teórico:3 628.511,00 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Aneiros Pereira, Jaime Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2044-2045
Barreiro Carril, María Cruz Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2050-2051
Fernández López, Roberto Ignacio Catedrático/a de universidade Ourense 160 2035-2036
García Freiría, Mónica Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2053-2054
Muleiro Parada, Luis Miguel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2048-2049
Pita Grandal, Ana María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2023-2024
Rodríguez Losada, Soraya Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 160 2054-2055
Ruiz Hidalgo, María del Carmen Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2040-2041
Siota Álvarez, Mónica Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2041-2042

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Constenla Vega, Javier Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Freire Gallego, Javier Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90
Millán Cidón, José Ramón Profesor/a asociado/a T3 Vigo 75
Mosquera Pena, Juan Antonio Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Soto López, Diana María Profesor/a asociado/a T3 Vigo 45
Vadillo Casero, Carlos César Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O03M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Ourense 0.0 Básica
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo 0.0 Básica
P04M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra 0.0 Básica
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense 16.0 Básica
P04M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra 16.0 Básica
V09M195V01 Máster Universitario en Xestión sostible da auga 20.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo 20.0 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo 32.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio 93.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 166.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 205.0 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 349.0 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública 403.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito 421.5 Básica