Unidade docente X14-A0105-P

Departamento: Comunicación audiovisual e publicidade
Área: Comunicación audiovisual e publicidade
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 4350
Dedicación docente PDI-T: 3946
Dedicación docente PI: 4350
Carga docente básica de grao: 6408.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 283.0
Folgura estrutural: -2112.17
Novas prazas segundo folgura estrutural: 8
Custo anual: 1.756.825,37 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.929%
% do custo total do PDI: 2.13%
Ratio custo/docencia:2 0.73
Custo teórico:3 2.415.890,71 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Abuín Penas, Javier Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2060-2061
Amorós Pons, Ana María Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2033-2034
Baamonde Silva, Xosé Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2039-2040
Badenes Plá, Vicente Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2043-2044
Corbacho Valencia, Juan Manuel Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2044-2045
Dafonte Gómez, Alberto Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2050-2051
Fernández Souto, Ana Belén Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2045-2046
García Crespo, Oswaldo Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2046-2047
García Mirón, Silvia Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2053-2054
Legerén Lago, Beatriz Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2033-2034
Lens Leiva, Jorge Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2036-2037
López de Aguileta Clemente, Carmen Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2030-2031
Martínez Martínez, María Isabel Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2049-2050
Martínez Rolán, Luis Xabier Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2052-2053
Míguez González, María Isabel Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2048-2049
Molares Cardoso, Julinda Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2046-2047
Pena Rodríguez, Alberto Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2039-2040
Pérez Feijoo, Paulino Emilio Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2038-2039
Puentes Rivera, Iván Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2049-2050
Ramahí García, Diana Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2054-2055
Rodríguez Fernández, Fortunato Profesor/a titular de universidade Pontevedra 230 2027-2028
Rodríguez Martelo, Talia Profesor/a axudante doutor/a (X3) Pontevedra 240 2052-2053
Ruas Araújo, José Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2039-2040
Torres Romay, Emma Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2047-2048
Valderrama Santomé, Mónica Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 200 2044-2045
Vázquez Gestal, Montserrat María Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2039-2040

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Álvarez Rodríguez, María Luz Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 60
Bastón Carballo, María Susana Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Bellón Rey, Ledicia Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Fernández Abreu, Francisco Javier Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Fernández Fernández, Miguel Ángel Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Fernández Pérez, Rosa Mariana Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Fernández Santiago, Luis Emilio Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Fontenla Pedreira, Julia Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 150
Frade Fraga, Sergio Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 150
Fraga Pérez, Andrés Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
García Pinal, Alfredo Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
López Fernández, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Máiz Bar, Carmen Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Miragaya López, Laura María Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Pastoriza Cabaleiro, Margarita Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 40
Pereiro Rodríguez-Lepina, Román Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 150
Rodríguez Nieto, José Octavio Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Sierra López, Rafael Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 36

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P04G070V01 Grao en Comunicación Audiovisual 0.0 Básica
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda 34.0 Adicional
P06G450V01 Grao en Deseño 90.0 Básica
P04M082V11 Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidade 124.0 Adicional
P04M176V01 Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais 125.0 Adicional
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual 2543.0 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas 3775.0 Básica