Somos unha universidade pública, galega e de calidade, que quere consolidarse como unha institución igualitaria, plural e participativa, comprometida coa cooperación institucional, coa solidariedade e coa preservación do medio natural, recoñecida e valorada pola formación integral do seu alumnado, tanto ...
Somos unha universidade nova e dinámica, que cambia contigo.
.
A oferta formativa da Universidade de Vigo é ampla. Novos graos, mestrado e programas de doutoramento para cubrir as demandas da sociedade e do mercado laboral. Novas metodoloxías docentes: plataformas ...
Os nosos fins prioritarios son a consecución das máximas cotas de calidade de docencia e investigación, así coma o fomento da procura de novos coñecementos e a transferencia destes á sociedade, a creación artística e o desenvolvemento científico e tecnolóxico.
...