Co obxectivo de mellorar a comunicación, tanto interna como externa, a nova web institucional incorpora unha "ficha do PDI" na que se poden amosar os datos de contacto de cada PDI.
Solicitamos a súa colaboración para que revisen os seus ...
Hoxe é o Día das Universidades Saudables! Temos por diante dous retos: doar sangue #reto5mil e tirar unha foto comendo froita #retofrutareus. No teu campus terás un agasallo.
@uvigo @unisaludables
Grao en Enxeñaría Forestal O lugar onde cremos nas persoas - Grao en Enxeñaría Forestal
Por que é a nosa responsabilidade?
Vídeo disponible en: https://tv.uvigo.es/video/5b98468e8f42088828b570ef
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos O lugar onde cremos nas persoas - Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
Por que somos pioneiros?
Vídeo disponible en: https://tv.uvigo.es/video/5b98468e8f42088828b570ec